Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

Informator dla pacjenta Ośrodka Terapii Hiperbarycznej

Informator dla lekarza kierującego do Ośrodka Terapii Hiperbarycznej

Informator dla Pacjenta Ośrodka Terapii Hiperbarycznej

Przygotowanie pacjenta do sesji TH oraz zasady bezpieczeństwa w komorze hiperbarycznej

 

I. Czym jest i na czym polega tlenoterapia hiperbaryczna?

Tlenoterapia hiperbaryczna jest metodą leczenia lub wspomagania leczenia, polegającą na oddychaniu czystym tlenem w  warunkach zwiększonego ciśnienia, które jest wytwarzane podczas sesji w komorze hiperbarycznej.

Komora hiperbaryczna to pomieszczenie wieloosobowe, wyposażone w urządzenia niezbędne do bezpiecznego przeprowadzenia tlenoterapii hiperbarycznej, w którym podczas sesji przebywają zakwalifikowani do zabiegu pacjenci i wykwalifikowany personel medyczny.

Sesja tlenoterapii hiperbarycznej trwa 70 min i jest podzielona na trzy fazy:

 • kompresji – czyli wypełniania komory sprężonym powietrzem do ciśnienia 2,5 razy większego niż ciśnienie atmosferyczne,
 • godzinnego oddychania przez indywidualny układ oddechowy czystym tlenem, 
 • dekompresji –  czyli stopniowego obniżania ciśnienia w komorze do wartości ciśnienia atmosferycznego.

Leczenie lub wspomaganie leczenia tlenem hiperbarycznym posiada określone wskazania i są to:

 • choroba dekompresyjna,
 • zatrucie tlenkiem węgla,
 • zatory gazowe,
 • nagła głuchota idiopatyczna,
 • trudno gojące się rany,
 • popromienne uszkodzenie tkanek i narządów,
 • zapalenia kości.

II. Dane teleadresowe Ośrodka Terapii Hiperbarycznej (OTH)

 1. Ośrodek Terapii Hiperbarycznej (OTH) jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.
 2. OTH zlokalizowany jest na terenie SPZZOZ w Gryficach przy ul. Niechorskiej 27, 72-300 Gryfice, w tylnej części budynku Przychodni Specjalistycznych, posiadający wyodrębnione wejście z zewnątrz.
 3. Kontakt z OTH jest możliwy poprzez stawiennictwo osobiste lub telefonicznie:
 • Rejestracja OTH: +48 91 384 20 61 wew. 621
 • Pielęgniarka Koordynująca: +48 91 384 20 61 wew. 486, kom. 500-161-505
 • Lekarz Koordynator: +48 91 384 20 61 wew. 417

 

III. Zakres działalności Ośrodka Terapii Hiperbarycznej (OTH)

 1. Głównym zadaniem OTH jest udzielanie świadczeń medycznych polegających na zastosowaniu tlenoterapii w warunkach nadciśnienia do 3 ATA w komorze hiperbarycznej według wskazań określonych na podstawie aktualnej wiedzy medycznej w oparciu standardy prowadzenia terapii ECHM. 
 2. OTH udziela świadczeń medycznych w trybie ambulatoryjnym planowym ze wskazań nagłych i przewlekłych w dni robocze według harmonogramu wynikającego z umowy z NFZ.
 3. OTH nie pełni dyżurów całodobowych. 

IV. Prawa i obowiązki pacjenta 

 1. Pacjentowi przysługuje prawo do leczenia w OTH na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzone konsultacją lekarza specjalisty z dziedziny medycyny w zakresie postawionego rozpoznania jedynie z listy rozpoznań NFZ 
 2. Pacjent może być leczony w OTH po kwalifikacji wykonanej przez lekarza OTH na podstawie osobistego badania po przedstawieniu wymaganych badań uzasadniających rozpoznanie
 3. Pacjent zakwalifikowany do leczenia w OTH z wyznaczonym terminem sesji w przypadku niestawiennictwa na zaplanowaną sesję bez uzasadnionej przyczyny, bez powiadomienia o nieobecności na 24 godziny przez zaplanowanym  zabiegiem może być obciążony kosztami świadczenia przez SPZZOZ w Gryficach  
 4. Każdy pacjent niezależnie od rozpoznania do kwalifikacji musi dostarczyć 

a. Świadectwo sczepienia p/SARS-COV-2 według obowiązujących przepisów
b. Dowód ubezpieczenia
c. Dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający tożsamość pacjenta
d. Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zawierające dane podmiotu kierującego z numerem umowy z NFZ, adresem, nr telefonu podmiotu, rozpoznaniem i kodem jednostki chorobowej zgodnym z wymogami NFZ, pieczątka i podpisem lekarz kierującego
e. Rtg klatki piersiowej z opisem nie starsze niż 6 miesięcy
f. Aktualne EKG z opisem nie starsze niż 2 tygodnie
g. Karty Informacyjne z leczenia szpitalnego
h. w zależności od wskazań badania dodatkowe lub konsultacje specjalistyczne: 

 • w przypadku trudno gojących się ran aktualny wynik posiewu mikrobiologicznego (nie starszy niż 1 tydzień)  i konsultacje chirurgiczną – na tej podstawie włączona antybiotykoterapia; rana powinna być opracowana chirurgicznie,
 • w przypadku leczenia nagłej głuchoty wynik audiogramu i konsultacje laryngologiczną
 • w przypadku posiadania rozrusznika zaświadczenie od kardiologa o braku p/wskazań do leczenia w nadciśnieniu
 • w przypadku leczenia onkologicznego konsultacje o braku przeciwskazań do leczenia tlenem hiperbarycznym  
 1. Bezwzględnym przeciwskazaniem do leczenia w OTH jest:

a. Nieleczona odma opłucnowa
b. Ciąża poza wskazaniem do leczenia w zatruciu tlenkiem węgla
c. Posiadanie rozrusznika serca niedopuszczonego do leczenia w warunkach nadciśnienia
d. Rozedma płuc z retencja CO2
e. Padaczka z częstymi napadami
f. Choroby psychiczne z pobudzeniem i agresją
g. Wrodzona sferocytoza
h. Gorączka
i. Infekcje wirusowe układu oddechowego
j. Przyjmowanie leków (Doksorubicyna, Bleomysyna, Cisplatinum, Disulfiram, Mafenid acetate)

 1. Decyzję o kwalifikacji podejmuje zawsze indywidualnie Lekarz Koordynator OTH i jego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.

V. Materiały zabronione do wnoszenia do komory

Ze względów bezpieczeństwa pacjenta i personelu zabrania się wnoszenia do pomieszczenia komory następujących materiałów:

 1. Wszystkie środki łatwopalne i materiały mogące generować iskrę
 2. Słuchawki, telefony i inny sprzęt elektroniczny
 3. Ubrania wykonane z tworzyw sztucznych – personel medyczny i pacjenci mogą wejść do komory jedynie w ubraniach OTH wydanych przez Pielęgniarkę Koordynującą
 4. Obuwie zawierające rzepy
 5. Biżuteria, spinki/wpinki do włosów
 6. Napoje gazowane w zamkniętych butelkach – pacjent otrzymuje kubek jednorazowy z wodą
 7. Opatrunki nie mogą zawierać tłuszczów, a specjalistyczne opatrunki muszą posiadać dopuszczenie
 8. Makijaże powinny być usunięte na czas wejścia do komory
 9. Okulary korekcyjne nie mogą być wykonane z tytanu 
 10. Gazety i książki wyłącznie drukowane na papierze kredowym

RODO

 

Zamówienia Publiczne

Platforma zakupowa

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP