Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

Badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego w powiatach gryfickim i kamieńskim

LOGO

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego w powiatach gryfickim i kamieńskim”

Cel projektu: wydłużenie aktywności zawodowej oraz niwelowanie ryzyka jej przerwania z powodów zdrowotnych, poprzez podjęcie działań służących wsparciu profilaktyki raka jelita grubego

Planowane efekty: przeprowadzenie badań przesiewowych raka jelita grubego dla 523 osób oraz przeprowadzenie spotkań informacyjnych na temat profilaktyki raka jelita grubego dla 872 osób z obszaru powiatów gryfickiego i kamieńskiego, zakup 2 videokolonoskopów i myjni do endoskopów

Wartość projektu: 669.942,50 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 602.948,25 PLN

Bezpłatne badania kolonoskopowe dla:

 1. osób w wieku 50- 65 lat, bez objawów raka jelita grubego,
 2. osób w wieku 40- 65 lat, bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego 1-go stopnia u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 3. osób w wieku 25- 65 lat, z potwierdzonym obciążeniem genetycznym HNPCC lub FAP.
  Bezpłatny preparat do przygotowania do badania kolonoskopowego do odbioru po zaplanowaniu badania.


Projekt realizowany w okresie: czerwiec 2020 - grudzień 2022.

Rejestracja w Pracowni Endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach tel. 91-384-20-61 w.440 (I piętro budynku szpitala) po wypełnieniu poniższych dokumentów zgłoszeniowych.

 

Deklaracja uczestnictwa

Ankieta przed badaniem

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie RODO

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach realizuje projekt „Walka i zapobieganie COVID-19 poprzez wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Szpitala w Gryficach, narażonych na zachorowanie na koronawirusa SARS-CoV2”.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

realizuje projekt „Walka i zapobieganie COVID-19 poprzez wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników Szpitala w Gryficach, narażonych na zachorowanie na koronawirusa SARS-CoV2”.

Cel:

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. W ramach projektu formą wsparcia jest  dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych dla personelu szpitala, który jest narażony na zachorowanie na COVID-19.

 

Opis:

Zaplanowane działania projektu wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej
i wymagają wzmożonej gotowości do podejmowania działań epidemicznych.
W ramach projektu dofinansowane zostaną jednorazowe dodatki specjalne, które otrzyma personel wykonujący prace na rzecz placówki medycznej SPZZOZ w Gryficach. Dodatek przyznawany będzie w związku z pracą w szczególnych warunkach – podwyższone ryzyko zachorowania na koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Wartość projektu: 450.000,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 382.500,00 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 67.500,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01-01-2021 do 30-06-2021

Szpital realizuje program pn. w „Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19”.

logo

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, poprzez wdrożenie rozwiązań zidentyfikowanych w Zachodniopomorskim Programie Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV- 2 i Choroby COVID-19. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z obecnej sytuacji epidemiologicznej. W ramach projektu zostaną doposażeni Lider oraz Partnerzy projektu. Poprzez odpowiednie doposażenie jednostek (m.in. zakup sprzętu i środków ochrony) projekt przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług społeczeństwu.

Grupą docelową projektu są osoby w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 oraz kobiety w wieku 18-59) z grupy ryzyka zakażenia lub podejrzane o zakażenie koronawirusem SAR-CoV-2 oraz podmioty wskazane w Zachodniopomorskim Programem Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. Poprzez doposażenie jednostek, pośrednio grupą docelową, są również mieszkańcy województwa. Projekt przewiduje zadania związane z doposażeniem jednostki przede wszystkim w oparciu o Katalog znajdujący się w/w Programie.

W ramach projektu planowane jest objęcie testami na obecność COVID-19 - 50 000 osób z grupy ryzyka będących w wieku produkcyjnym. Zgodnie z jego założeniami zostanie przeprowadzonych 50 000 testów serologicznych (badanie krwi), a w przypadku wyniku pozytywnego kolejnych 5 000 testów molekularnych (wymazy z nosa i gardła). Połączenie diagnostyki serologicznej (badania krwi na obecność przeciwciał) i diagnostyki molekularnej (badania wymazów z nosogardzieli) pozwoli, z jednej strony, określić, jaki procent populacji przebył zakażenie i jaki jest aktualny status odporności populacyjnej - a z drugiej, zidentyfikować osoby aktywnie zakażone, szczególnie w grupie osób zakażonych bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Przedsięwzięcie spełnia bardzo ważne zalecenia Komisji Europejskiej, odnośnie do wspólnej walki krajów członkowskich z pandemią koronawirusa. Wśród nich znalazły m.in. natychmiastowe zwiększenie liczby wykonywanych testów, zwiększenie zdolności placówek do wykonywania badań czy wsparcie dla dodatkowego wyposażenia medycznego.

Liderem projektu jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie a jego partnerami: SP Specjalistyczny ZOZ „Zdroje” w Szczecinie, SP ZOZ Szpital Wojewódzki w Koszalinie, SP Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, SP Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

Przeprowadzenie Programu oparte zostanie o 5 wyżej wymienionych specjalistycznych szpitali, w których powstanie 10 punktów konsultacyjno-diagnostycznych.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu będą zgodne z Zachodniopomorskim Programem Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19.

 • wartość projektu: 15 118 345,00 zł
 • wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 15 118 345,00 zł

Badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego w powiatach gryfickim i kamieńskim

LOGO

DAJ SOBIE SZANSĘ – ZBADAJ SIĘ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego w powiatach gryfickim i kamieńskim”

Cel projektu: wydłużenie aktywności zawodowej oraz niwelowanie ryzyka jej przerwania z powodów zdrowotnych, poprzez podjęcie działań służących wsparciu profilaktyki raka jelita grubego

Planowane efekty: przeprowadzenie badań przesiewowych raka jelita grubego dla 523 osób oraz przeprowadzenie spotkań informacyjnych na temat profilaktyki raka jelita grubego dla 872 osób z obszaru powiatów gryfickiego i kamieńskiego, zakup 2 videokolonoskopów i myjni do endoskopów

Wartość projektu: 669.942,50 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 602.948,25 PLN

Bezpłatne badania kolonoskopowe dla:

 1. osób w wieku 50- 65 lat, bez objawów raka jelita grubego,
 2. osób w wieku 40- 65 lat, bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego 1-go stopnia u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 3. osób w wieku 25- 65 lat, z potwierdzonym obciążeniem genetycznym HNPCC lub FAP.
  Bezpłatny preparat do przygotowania do badania kolonoskopowego do odbioru po zaplanowaniu badania.


Projekt realizowany w okresie: czerwiec 2020 - grudzień 2022.

Rejestracja w Pracowni Endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach tel. 91-384-20-61 w.440 (I piętro budynku szpitala) po wypełnieniu poniższych dokumentów zgłoszeniowych.

 

Deklaracja uczestnictwa

Ankieta przed badaniem

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie RODO

 

Zachodniopomorskie e-Zdrowie

Ciag z EFRR poziom kolor 2

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, jest jednym z 13 partnerów projektu „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski
w Szczecinie. Otrzymane dofinansowanie ze środków RPO WZ 2014-2020, pozwoli na zakup urządzeń, oprogramowania oraz wdrożenie systemu nowoczesnych usług w obrębie medycyny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Projekt ma na celu utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Umożliwi on m.in. gromadzenie, archiwizowanie, udostępnianie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej, co pozwoli osobom upoważnionym oraz pacjentom na łatwy dostęp do danych medycznych. Ponadto, w ramach projektu, powstaną usługi takie jak e-rejestracja czy platforma pacjenta. Uruchomione zostanie centrum integrujące ogół informacji o pacjencie
i świadczeniach medycznych oferowanych przez placówki skupione w przedmiotowym systemie.

Więcej na ten temat pod linkiem: http://www.wzp.pl/zachodniopomorskie-e-zdrowie

RODO

 

Zamówienia Publiczne

Platforma zakupowa

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP