Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

Zakład Anatomii Patologicznej


Zakład Anatomii Patologicznej usytuowany jest w osobnym budynku kompleksu szpitalnego. W strukturze zakładu znajduje się prosektorium, pracownia histocytopatologiczna oraz pracownia badań dodatkowych. Zakład dysponuje nowoczesnym sprzętem obowiązującym w badaniach histopatologicznych.

Pracownia histocytopatologiczna wykonuje cały zakres badań cytologicznych i histopatologicznych według współcześnie obowiązujących zasad oraz badania śródoperacyjne.

Specjalność wybiórcza zakładu to diagnostyka chorób układu oddechowego, tarczycy, nerek, przewodu pokarmowego, a także badania cytologiczne.

W zakładzie zatrudnieni są: prof. dr hab. n. med. specjalista patomorfolog, dr n. med. specjalista  patomorfolog, oraz wysoko wykwalifikowana kadra techników analityki medycznej i pielęgniarka.

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

 Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej zaklasyfikowany jest do:

 • Grupy I (spełnia wymagane standardy jakości zalecane przez Ministra Zdrowia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej),
 • Szerokoprofilowego typu B Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej (spełnia wymogi normy PN-EN-ISO/IEC 17025:2001).

 

2021 polmicro

 

 

Od 1994 roku zakład bierze udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMICRO, uzyskując bardzo dobre wyniki, poświadczone aktualnym certyfikatem.

Obecnie w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej wdrażany jest System Jakości w Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych i Mikrobiologicznych zgodnie z normami PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 17025.
 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ WYKONUJE

 

Zakład współpracuje z Narodowym Instytutem Leków w Warszawie oraz nadzorem akademickim i sanitarno-epidemiologicznym.

Zakładem kieruje specjalista II stopnia z mikrobiologii lekarskiej; członek Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych i Zespołu ds. Szpitalnej Polityki Antybiotykowej. Zakład posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę diagnostyków laboratoryjnych i techników analityki medycznej.

Wykaz metod badawczych stosowanych w ZDM z 17-07-2017 r.

SKIEROWANIA NA BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

skierowanie na badanie próbek materiałów sanitarnych

skierowanie na badanie parazytologiczne

skierowanie na badanie mikrobiologiczne

skierowanie na badanie skuteczności procesu sterylizacji

 
 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej typu 2 spełnia podstawowe standardy, jakim powinno odpowiadać laboratorium w oparciu o Deklarację Laboratorium Spełniania Podstawowych Standardów - centralny rejestr laboratoriów www.mz.gov.pl.

Zakład jest wyposażony w nowoczesne, automatyczne analizatory i urządzenia, spięte dwukierunkowo Laboratoryjnym Systemem Informatycznym. System ten nadzoruje procesy analityczne – od automatycznej rejestracji zleceń i próbek (kody kreskowe), poprzez wykonanie kalibracji, kontroli i oznaczeń z automatyczną i manualną walidacją, do wykonania ostatecznego wydruku wyniku oraz pełnej archiwizacji danych i próbek.


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w sprawdzianach jakości potwierdzonych aktualnymi certyfikatami:

 • od 1997 roku w dwóch krajowych sprawdzianach jakości przeprowadzanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Łodzi,
 • od 2002 roku w dwóch międzynarodowych sprawdzianach jakości: RIQAS - Wielka Brytania i QCS – Niemcy.


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje szeroki panel badań (ponad 100) z zakresu:

 • biochemii klinicznej,
 • hematologii,
 • immunochemii,
 • analityki ogólnej,
 • równowagi kwasowo-zasadowej,
 • koagulologii,
 • monitorowania leków,
 • serologii grup krwi.


Zakładem kieruje specjalista analityki klinicznej II stopnia. W zakładzie pracuje wykwalifikowana kadra, składająca się z analityków klinicznych posiadających prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, a także doświadczonych techników analityki medycznej.

 

Scan0055 Scan0056

Scan0057 Scan0058

Scan0059 Scan0060

Scan0061 Scan0062

Scan0063  Scan0064

002 Swiadectwo ZDL 2018

 

 

 

Wykaz metod badawczych stosowanych w ZDL

 

SIEROWANIE NA BADANIA LABORATORYJNE

skierowanie na badanie laboratoryjne A4

skierowanie na badanie laboratoryjne A5

zlecenie na badanie grupy krwi

zlecenie na wykonanie próby zgodności

 

 

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej jest uprawniony do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (www.mz.gov.pl).

Specjalnością Zakładu jest diagnostyka radiologiczna w zakresie:    

 1. Diagnostyki konwencjonalnej. Wysoko specjalistyczny sprzęt do diagnostyki konwencjonalnej pozwala nam na uzyskanie optymalnych warunków ekspozycji, jak również wysokiej jakości uzyskanych zdjęć.
 2. Tomografii komputerowej. Wykonujemy podstawową diagnostykę w przypadkach urazów (głównie urazy głowy, kości), jak również diagnostykę kręgosłupa w zakresie zmian zwyrodnieniowych.
 3. Badań naczyniowych. Wysoko specjalistyczny sprzęt umożliwia nam wykonanie pełnej diagnostyki i procedur radiologii interwencyjnej w zakresie naczyń obwodowych. Współpraca z doświadczonymi radiologami interwencyjnymi pozwala na profesjonalne prowadzenie tych procedur w zakresie leczenia interwencyjnego zmian powstałych w wyniku choroby miażdżycowej. Wykonujemy również diagnostykę m.in. naczyń mózgowych, przetok tętniczo-żylnych, nadciśnienia tętniczego.
 4. Ultrasonografii. Dzięki wysoko specjalistycznej aparaturze jesteśmy w stanie wykonać pełną diagnostykę ultrasonograficzną (poza echokardiografią). Wykonujemy zabiegi interwencyjne pod kontrolą USG: biopsje sutka, znakowanie zmian przed biopsją chirurgiczną, biopsje diagnostyczne, drenaż pod kontrolą USG. Badania dopplerowskie, łącznie z badaniami arteriograficznymi, pozwalają na pełną ocenę naczyń obwodowych: diagnostykę miażdżycy, ocenę naczyń żylnych kończyn dolnych, ocenę naczyń domózgowych.
 5. Mammografii. Posiadamy możliwość prowadzenia diagnostyki sutka w zakresie screeningu sutka, jak również, w wybranych przypadkach, wykonanie biopsji stereotaktycznej.


Oddziałem kieruje specjalista II stopnia w zakresie radiodiagnostyki przy współpracy wysoko wykwalifikowanej kadry lekarzy, pielęgniarek i techników elektroradiologii.
 

RODO

 

Zamówienia Publiczne

Platforma zakupowa

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP